Snow
模组合作厂商
公司名称模组P/N认证联络窗口地区
湖南欧智通科技有限公司 下 载6161B-R (RTL8761BTV, 50pin, 13mm(W) × 15mm(L) × 2.3mm(H)) SRRC/FCC(6161C-IC/6162C-IC)/CE(6161C-IC/6162C-IC) tom-m@fn-link.com 长沙
下 载6162C-IC (RTL8762CMF, 20pin, 13mm(W) × 18.6mm(L) × 2.5mm(H))
环讯电子有限公司 下 载CWBT09-LD091 (RTL8762ESF, 16pin, 9.5mm(W) x 9.5mm(L) BQB/FCC/MIC coolwave@coolwaveasia.com 东莞
下 载CWBT09-LD092 (RTL8762ESF, 16pin, 14.5mm(W) x 10.5mm(L))
下 载CWBT09-LD111 (RTL8762ESF, 16pin, 10mm(W) x 10.5mm(L))
下 载CWBT09-LD112 (RTL8762ESF, 16pin, 14.5mm(W) x 10.5mm(L))
四川爱联科技股份有限公司 下 载BT-R762-RSA4 (RTL8762CMF, 8pin, 10mm(W) x 12mm(L)) BQB/SRRC tao.gao@ailinkiot.com 四川
下 载BT-R762-RSA5 (RTL8762CMF, 31pin, 13.5mm(W) x 21mm(L))
下 载BT-R61B-USA1 (RTL8761B, 6pin, 12.2mm(W) x 12.9mm(L))
下 载BT-R61B-RSX1 (RTL8761B, 50pin, 13mm(W) x 15mm(L))
上海庆科信息技术有限公司 下 载EMB1081 (RTL8762CMF, 15pin, 11mm(W) x 16.5mm(L)) BQB/SRRC/CE/FCC/IC sales@mxchip.com 上海
下 载EMB1082 (RTL8762CMF/RTL8752CMF, 21pin, 16mm(W) x 24mm(L))
下 载EMB1083 (RTL8762CMF, 30pin, 15mm(W) x 18mm(L))
下 载EMB1087 (RTL8752CMF, 10pin, 13.5mm(W) x 24.8mm(L))
下 载EMB1089 (RTL8762CMF, 14pin, 14.9mm(W) x 20.5mm(L))
上海翌虹信息技术有限公司 下 载EH-MC17 (RTL8762CKF, 28pin, 11.95mm(W) x 17.7mm(L) x 2.2mm(H)) BQB/FCC/CE(RED)/IC/MIC/SRRC/RoHS/Teltec Sales@ehonglink.com 上海
下 载EH-MC16 (RTL8762CMF, 24pin, 14.5mm(W) x 19.6mm(L) x 2.2mm(H))
上海奎熙电子有限公司 下 载HZT810 (RTL8762CMF/RS624MF, 20pin, 13mm(W) × 18.6mm(L) × 2.5mm(H)) CE hl_ni@smartpowerglobal.com 上海
下 载HZT610 (RTL8762CMF/RS624MF, 24pin, 10mm(W) × 13mm(L) × 2.5mm(H))
下 载HZT510 (RTL8762CMF, 15pin, 15mm(W) × 15mm(L) × 2.5mm(H))
下 载HZT208 (RTL8762CMF, 25pin, 13mm(W) × 19mm(L) × 2.5mm(H))
深圳市中易腾达科技有限公司 下 载RB1762-46P (RTL8762CMF, 46pin, 15.2mm(L) x 18.8mm(W) x 1.7mm(H)) BQB/SRRC roy.xie@sziton.com 深圳
下 载RB1762-25P (RTL8762CMF, 25pin, 12.2mm(L) x 19mm(W) x 2.3mm(H))
深圳市晶訊技术股份有限公司 下 载IPM-87-01 (RTL8762CMF, 18pin, 21.5mm(L) x 16mm(W) x 3.5mm(H)) BQB/FCC/CE/TELEC liuyang@jingxunsoft.com 深圳
苏州佩林网络科技有限公司 下 载Rabbit-BN (RTL8762CMF, 27pin, 14mm(W) x 20.5mm(L) x 2.6mm(H)) BQB/MIC/FCC/CE/IC/SRRC/RoHS pl.adm@pairlink.com.cn 苏州
下 载Rabbit-CN (RTL8762CMF, 27pin, 14mm(W) x 20.5mm(L) x 2.6mm(H))
下 载Rabbit-BI (RTL8762CMF, 27pin, 14mm(W) x 20.5mm(L) x 2.6mm(H))
下 载Rabbit-CI (RTL8762CMF, 27pin, 14mm(W) x 20.5mm(L) x 2.6mm(H))
下 载Rabbit-S (RTL8762CMF, 25pin, 12mm(W) x 17.8mm(L) x 1.9mm(H))
汯钜科技有限公司 下 载RL62M01A (RTL8762CMF, 15pin, 11.05mm(W) x 17mm(L) x 2.3mm(H)) BQB/FCC/CE/TELEC darren@hojutech.com 台湾
下 载RL62M02A (RTL8762CMF, 15pin, 1.05mm(W) x 17mm(L) x 2.3mm(H))
建捷科技股份有限公司 下 载RB8761 (RTL8761ATT, 6pin, 7.9mm(W) x 7.5mm(L) x 1.95mm(H)) BQB/FCC/CE/IC/TELEC leo.huang@bluepacket.net 台湾
下 载RB8762C (RTL8762CKF, 42pin, 15mm(W) x 17.5mm(L) x 2.7mm(H))
下 载RB8762CS (RTL8762CMF, 16pins, 10mm(W) x 10mm(L) x 2.3mm(H))
下 载RB8762CMF (RTL8762CMF, 35pin, 13.08mm(W) x 23.5mm(L))
下 载RTL8761AUV HCI Dongle (RTL8761AUV, 15mm(W) x 19.4mm(L))
名威智慧通讯有限公司 下 载VT-RT6M (RTL8762CMF, 13pin, 11.05mm(W) x 17mm(L) x 2.1mm(H)) BQB/FCC/CE tainder.yeh@mediawave.com.tw 台湾
哗裕实业股份有限公司 下 载BM200 (RTL8762CMF, 29pin, 15.5mm(W) x 23.3mm(L)) FCC jack@whayu.com 台湾
晶讯科技股份有限公司 下 载BM-8762CMF (RTL8762CMF, 18pins, 10mm(W) x 16mm(L) x 1.85mm(H)) Shaun_kuo@ccandc.com.tw 台湾
下 载BM-8761BUV (RTL8761BUV, 18pins, 10mm(W) x 16mm(L) x 1.85mm(H))
下 载BM-8761BTV (RTL8761BTV, 18pins, 10mm(W) x 16mm(L) x 1.85mm(H))
英群企业股份有限公司 下 载AP-12SE (RTL8762EMF, 23pins, 17.1mm(L) x 11.15mm(W)) FCC/IC/CE/NCC thomas@btc.com.tw
royhsu@btc.com.tw
台湾
下 载AP-12SC (RTL8762CMF, 23pins, 17.1mm(L) x 11.15mm(W))
Celium Devices 下 载BE62S (RTL8762CMF, 23pin, 11.5mm(W) x 13.5mm(L) x 2.2 mm(H)) FCC/CE sales@celium.world 印度
Radicom Research,Inc. 下 载RB8761 (RTL8761ATT, 6pin, 7.9mm(W) x 7.5mm(L) x 1.95mm(H)) BQB/FCC/CE/IC/TELEC leo.huang@bluepacket.net 美国
下 载RB8762C (RTL8762CKF, 42pin, 15mm(W) x 17.5mm(L) x 2.7mm(H))
下 载RB8762CS (RTL8762CMF, 16pins, 10mm(W) x 10mm(L) x 2.3mm(H))
下 载RB8762CMF (RTL8762CMF, 35pin, 13.08mm(W) x 23.5mm(L))
下 载RTL8761AUV HCI Dongle (RTL8761AUV, 15mm(W) x 19.4mm(L))
商店
关于我们

关注公众号

Copyrights ©瑞晟微电子(苏州)有限公司 2022. All rights reserved. 苏ICP备10062199号-8